REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PORTALI

Alkol Bagimliligi

ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞNDA ÇÖZÜM ODAKLI PSİKOTERAPİ

Size mucize bir soru sorarak konuya başlamak istiyorum “Eğer bir mucize gerçekleşseydi ve alkol/madde kullanımı sizin için bir sorun olmasaydı yaşamınızda ne gibi farklılıklar olurdu?” ve devam ediyorum ve size istisna bir soru soruyorum “yukarıdaki mucizenin hayatınızda gerçekleştiği zamanlar oldu mu? ” ve yine devam ediyorum, şimdiki durum ile sorununuzun olmadığı dönemi karşılaştırmanızı istiyorum.

Yani “Mucizenin gerçek olduğu zamanlar ile sadece sorunu yaşadığınız durumlar arasında, ne gibi farklar olduğunu düşünmenizi istiyorum.” Ve bu iki durum arasında ne gibi farklar var?

Alkol ve madde kullanıyor olabilirisiniz. Bu yaşamınızın bir parçasının sorunu olabilir.

Ama sizin hayatınıza dair birçok sorununuz olabilir. İşte kişinin yaşamının diğer alanlardaki sorunlarının çözümünün alkol ve madde kullanımını azaltacağı veya iyileştirileceği düşünülmektedir.

Amaç kişinin kendisi için önemli olarak gördüğü bir sorunu çözmesini sağlamaktır, kişinin sorun çözme becerisini geliştirmektir. Bu beceriyi geliştirdiğinde alkol ve madde kullanımına dair sorunu da çözme durumuna gelebilecektir.

ÇÖZÜME ODAKLI PSİKOTERAPİ

 • Sorunu algılayış, ona yaklaşma, yanlışlıklarının farkına varma, farkındalığı arttırma çalışmalarını kapsar.
 • Böyle bir çalışma alkol veya maddeyi kullanan kişinin ayık olduğu dönemlerde yapılır.
 • Terapist kişinin ayık olduğu dönemlere odaklanır.
 • Terapist danışanı dikkatle dinler, ayık olduğu yaşam dönemlerine dair davranışlarını öğrenir ve bu dönemi tartışmaya açar.
 • Hedef geçmiş yaşamda yaptığını yine yapmasını sağlamaktır. “Senin geçmiş yaşamın böyleydi, yine yapabilirsin.” demektir.
 • Hele danışan tedaviye kendi isteği ile gelmiş ise terapiyi kolaylaştırır.
 • Alkol ve madde kullanan kişi başka etkenlerin baskısıyla tedaviye gelmişse, kendi içsel güçlerini o dönemde nasıl kullandığının üstünde durulur.
 • Alkol veya maddeyi kötüye kullanan kişi yaşamındaki diğer sorun alanlarını da öğrenir onların farkına varır.

Terapist bu alanlardaki sorunların alkol veya madde kullanımıyla olan ilişkisini anlamasına yardımcı olur. Bu sorunlar çalışılarak çözümlenmeye götürülür. Danışan cesaretlendirilir. Onun başarısı üstünde durulur.TERAPİNİN TEMEL YAPISI

 • Hastalıktan çok yeterlilik üstünde durulur.
 • Kişiye özel çözümler bulunmaya çalışılır.
 • Kendine olan güveni yapılandırmak içi geçmiş başarıları kullanılır.
 • Kişinin dönüşüm ve değişimi için hedefler koyma stratejik uygulanır.
 • Dönüşüm ve değişim sorumluluğu danışan ile terapist arasında paylaşılır.
 • İyimserliğin kapısını açmak için istisnalardan yararlanılır.

ÇÖZÜME ODAKLI TERAPİ

 • Sorunlar ve altta yatan nedenlerden çok çözüme yönelik, burada da danışanın iç kaynakları kullanılır.
 • Çözüme Odaklı Terapinin Temel Felsefesi
 • Uygulanan yöntem gitmiyorsa farklı bişeyler yap
 • Yolunda gidiyorsa karışma sürdür
 • İyiye gideni daha fazla uygula

web tasarım