REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PORTALI

Rehberligin Ilkeleri

Rehberlik Servisinin (Hizmetlerinin) Genel Amaçları ve İlkeleri

- Öğrencilerin Bedensel, zihinsel, duygusal vb. sorunların çözümün de yardımcı olmak
- Öğrencilere İnsanlarla sağlıklı ilişkiler kurmak için temel iletişim becerileri kazandırmak
- Kişisel gelişim için öğrencilere açık olan fırsatları okul ve okul dışındaki eğitim olanakları, meslekleri iş dünyasını tanımalarında yardımcı olmak
- Amaç belirleme, sorun çözme, karar verme, tercih yapma, sorumluluk alma gibi yaşam becerilerinde yeterlilik ve kendine güven kazanmalarına yardımcı olmak
- Hayatı bir bütün olarak değerlendirmelerine yardımcı olmak
- Toplum gerçeklerini de göz önünde bulundurarak kendilerine uygun üst öğrenim programlarını, iş ve meslekleri tanıyıp seçmelerine yardımcı olmak
- Çalışmayı zevk haline getirmelerine ve serbest zamanlarını iyi kullanmalarına yardımcı olmak


 
Rehberlik Servisinin Genel İlkeleri

- Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir
- Rehberlik hizmetlerinde İnsana saygı esastır
- Rehberlik hizmetlerinden yararlanmada gönüllülük esastır
- Rehberlik hizmetlerinde Bireysel sorunlarda gizlilik esastır
- Rehberlik hizmetleri işbirliği ile yürütülür
- Rehberlik hizmetleri Tüm öğrencilere açıktır
- Rehberlik hizmetlerinde Bireysel farklılıklara saygı esastır.
________________________________
Kaynak: KEPÇEOĞLU Muharrem. Psikolojik Danışma ve rehberlik. Geliştirilmiş 12. Baskı 1999 AlkımYayınevi / İstanbul s. 14